Ympäristöpolitiikka

Kaerlan Kumi Oy on vuonna 1968 perustettu rengasalan ammattilainen jonka toimipaikka on Turun Orikedolla. Rengasalan ympäristöpolitiikan lähtökohtana on elinkaariajattelu. Sen mukaan rengasalan keskeiset toimijat kantavat vastuun toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren aikana.

Olemme Suomen Rengaskierrätys Oy:n jäsenyritys. Vuosina 1996-2022 Suomessa on kerätty talteen 1 081 913 tonnia autonrenkaita hyötykäyttöön eli renkaita on kerätty noin 120 000 000 kappaletta. Meidän osuutemme tästä on noin 650 000 rengasta.

Toiminnastamme syntyvä jäte ja toimituksissa käytettävät kuljetuspakkaukset toimitetaan kierrätykseen sataprosenttisesti. Kaerlan Kumi Oy huomioi toiminnassaan vastuunsa ympäristöstään. Tulevaisuuden liiketoimintaedellytysten turvaamiseksi Kaerlan Kumi Oy tähtää kohti kestävää kehitystä ympäristölakeja ja -asetuksia sekä viranomaisvaatimuksia noudattamalla sekä tavoittelemalla aina ekologisempaa vaihtoehtoa.

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme toiminnallemme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä ja tavoitteita. Politiikkaa sekä päämäärien ja tavoitteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Kaerlan Kumi Oy sitoutuu toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

 

Tavoitteenamme on:

  • Oman toimintamme aiheuttaman ympäristökuormituksen minimoiminen
  • Kouluttaa henkilökuntamme tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset ja työskentelemään vastuullisella tavalla
  • Parantaa energiatehokkuuttamme