Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kaerlan Kumi Oy (0736675-0)
Autokatu 10
20380 Turku

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aleksi Sihvonen
Puhelin +358 2 2738888
Sähköposti myynti@kaerlankumi.fi

Rekisterin nimi

Kaerlan Kumi Oy:n asiakasrekisteri                       

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi, ostanut verkkokaupasta tavaraa ja/tai osallistuu verkkokaupan järjestämään tilaisuuteen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Verkkokauppa saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan verkkokaupan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Verkkokaupalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä verkkokaupan asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@kaerlankumi.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan verkkokaupan käytössä, paitsi verkkokaupan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta verkkokaupan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kaerlan Kumi Oy:n verkkokaupan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kaerlan Kumi Oy:n verkkokaupan salasanasuojatulla palvelimella.